VELVETIST - Future plans

The game Velvetist is only a prototype so far, which means it is feature complete. Down below you´ll find additional features that we include in our vision for the game.

Hra Velvetist je zatím pouze prototypem, proto neobsahuje zdaleka všechny funkcionality. Ty se vám však pokusíme níže přiblížit, abychom dokreslili naši vizi.The City Město

You´ll find only two quarters in the the prototype. They are located between the historic city center and the suburbs. We are planning on expanding the city with much more varied buildings including many large opportunities for sightseeing. The city will of course include passages through buildings, interactive shops and vending machines.

V prototypu naleznete pouze dvě čtvrti, které se nachází mezi oblastí historického centra a sídlištěmi. Kromě samotného rozšíření města plánujeme výrazně pestřejší zástavbu včetně řady dominant. Ve městě samozřejmě nebudou chybět pasáže, interaktivní obchody či automaty.


concept_art concept_art concept_art


Cars Auta

The car park will be significantly expanded in the final game. You can look forward to the car brands Škoda and GAZ. Furthermore, you will be able to enjoy driving cars of these brands - Tatra, Lada, Fiat and Wartburg. Motorbikes will also play a significant role.

Ve výsledné hře bude portfolio aut značně rozšířeno. Budete se moci těšit na další auta značek Škoda a GAZ. Dále se dočkáte aut dalších značek - Tatry, Lady, Fiatu a Wartburgu. Významnou roli budou také hrát motocykly, ke kterým jsme se vydali na půl cesty s hadrákem.

skoda_mb skoda_mb


Weapons Zbraně

So far you can mostly encounter World War II era weapons left behind in the liberated country. The full game will add additional weapons from this group, as well as Czech made weapons. You will also be able to shoot while driving.

Doposud je možné se v omezené míře setkat převážně se zbraněmi z druhé světové války, které zůstávaly na osvobozeném území. V plné hře přibudou jak další zbraně z této skupiny, tak i zbraně české výroby. Bude také přidána možnost střelby za jízdy.

image_scorpion image_book concept_art_shooting


Photorealistic characters Realistické zpracování postav

We plan on making realistic characters with improved shaders for the final game. We are also planning on using motion capture for our cinematics including full lipsync.

Do plné hry chystáme realisticky pojaté postavy s vylepšenými shadery. Dále plánujeme využít motion capture animací pro cinematické scény a to včetně synchronizace rtů.

gif_character


Army Armáda

he occupying army will play a part in the repression system.

Součástí represivního systému bude i okupační armáda.

tank_in_liberec tank_in_liberec


Music Hudba

Soundtrack for the full game will include music from the time period, as well as original tracks, for example from the band The Silver Spoons. You can already load your custom music into the Prototype. We will release a guide soon on our Youtube channel.

Soundtrack plné hry bude tvořen jak dobovou hudbou, tak i originálními tracky například od The Silver Spoons. Již do prototypu si můžete nahrát hudbu dle vaší libosti. Návod již brzy na našem Youtube kanálu.

concept_art
Menu » Available for free on Steam « » Nyní zdarma na Steamu « Change Lang